O nama

TCC ima za cilj postati prepoznatljiv tim za jačanje kapaciteta HRM odjela svake kompanije. TCC metod rada je moderan i individui prilagođen.

TCC djeluje kao vanjska jedinica koja nudi program koji je prevashodno namjenjen poslovnim funkcijama upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u Vašoj kompaniji.

Sa druge strane koristimo resurse TCC istraživačkog odjela uz primjenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupljanja i analize podataka.

Pojam upravljanja i razvoja ljudskog potencijala

Upravljanje ljudskim potencijalima kao poslovna funkcija u svoj fokus stavlja ljude te aktivnosti koje su vezane za njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih.

Kao poslovna funkcija Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala je prošlo mnoge faze razvoja, od one kad je u okviru svoje djelatnosti obuhvaćala izbor kandidata, razmještaj na poslove i čuvanje personalnih podataka, preko stručnog osposobljavanja, pa sve do stvaranja politike koja maksimizira integraciju svih zaposlenih u kompaniji, razvija zainteresiranost ljudi, fleksibilnost i kvalitetu rada čime se kombinira interes kompanije i njenih zaposlenih.

Posljednjeg desetljeća razvija se potpuno nova filozofija managementa koju označava povratak čovjeku kao kompleksnom i jedinstvenom, emocionalnom i iracionalnom, a ne isključivo racionalnom biću.

Manageri moraju predstavljati sponu između ljudi i kompanija te obavljati svoje funkcije u sklopu odjela upravljanja ljudskim potencijalima kako bi se ostvarila cjelovitost sistema i postiglo zadovoljstvo ljudi i ciljeva kompanija.

TCC program

TCC program je dizajniran za jedinstvene potrebe poslovne funkcije upravljanja i razvoja ljudskog potencijala Vaše kompanije. Upoznavajući jedinstvenost svake individue i specifične klime svake organizacije nudimo Vam TCC program koji je prilagođen prema Vašim potrebama. U svom jedinstvenom programu TCC nudi training, consulting i coaching u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih potencijala za Vašu kompaniju.